Arabský svět jiná planeta?


Emíre Khidayer

Jaký je arabský svět ve skutečnosti?

Jak myslí, cítí a žijí Arabové? Jaké jsou

vztahy mezi muži a ženami? Je každý

Arab muslimem a každý muslim Arabem?

Jak se chovají ke zvířatům? Je

vůbec možné naučit se arabsky?

Knihou Arabský svět – jiná planeta?

přináší autorka realistický pohled

na současný život v arabských zemích.

Vybírá témata, která nás zajímají nejvíc.

Přibližuji i taková, která jsou tabu

nebo na která padá stín pověrčivosti.

Mluví o arabské sexualitě, mužsko-ženském

(ne)souladu, obřízce, kastování

společnosti, o rozeznávání hranice

života a smrti, kadidlu, drogách i alkoholu.

A to vše na pozadí převládajícího

náboženství – islámu. Tato témata

vám předkládá z pohledu ženy arabistky,

která dlouhodobě žila a pracovala

v tomto regionu. Ženy, která většinou

přicházela do kontaktu s muži…

Číst více
259 Kč Doporučená cena
Nedostupné