Fotbal - Učebnice pro trenéry dětí (4–13 let)


Antonín Plachý

Existuje více cest, jak někoho něco

učit. Jsou cesty prověřené tradicí

a podložené dobovou metodikou,

ale jsou jistě i takové, které tradiční

pohledy upravují a posouvají metodiku

o další krůček dále. Někdy se i zásadně

mění úhel pohledu, s čímž mohou

mít současníci problém, protože věří

tomu, jak byli vedeni oni, nebo se bojí

nového, které je třeba jen návratem

ke kořenům hry a pedagogiky. To vše

lze nalézt v této knize, která shrnuje

nové i tradiční postupy v uceleném

pohledu na vedení dětí, kterému

říkáme koučování, neboli rozvíjení

potenciálu, který v každém dřímá.

Základní kapitoly pokrývají tato

komplexní témata: rozvoj osobnosti

dítěte, cvičení dovednosti, Jak vést

děti v jednotlivých věkových stupních,

tréninkové koncepce, týmový herní

výkon či základy rozvoje pohybových

schopností, první pomoc apod.

Číst více
349 Kč Doporučená cena
Nedostupné