Historie evropských duelů a šermu svazek III

Od duelového ke sportovnímu kolbišti

Leonid Křížek

Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován

a kriminalizován, udržel se duel

až do 19. století, kdy jej změna společenského

klimatu – průmyslová revoluce,

vzestup buržoazie, pokles významu

šlechty, nové myšlenky a filozofické

proudy – odsoudila takříkajíc na smetiště

dějin. Přesto se s duely setkáváme

ještě i ve 20. století, byť už jenom v podobě

kuriózních výstřelků pošetilců

a recesistů. S tímto vývojem je spjat

i rozvoj šermířského umění, zpočátku

jako nezbytné průpravy pro duel, později

jako módní společenské zábavy

a nakonec jako sportovního odvětví,

které jako jeden z mála sportů nechybělo

na žádné moderní olympiádě.

Jako každý kontroverzní společenský

jev zanechal duel stopu i v literatuře,

dramatu a filmu. O všech těchto

a mnohých dalších aspektech historie

evropských duelů a šermu pojednává

závěrečný svazek třídílného cyklu,

obsahující stejně jako díly předchozí

mnoho nepublikovaných ilustrací.

Číst více
399 Kč Doporučená cena
Nedostupné