Neznámé Čechy 6

Posvátná místa východních Čech

Václav Vokolek

Šestý díl Neznámých Čech je věnován

východním Čechám, tedy krajině Hradecka,

Pardubicka, Chrudimska, Jizerských

hor, Železných hor a Vysočiny.

Na řadě míst tento díl překročí tradiční

hranice Moravy, které ovšem současné

státoprávní uspořádání nerespektuje.

Na tomto rozsáhlém území bude čtenář

spolu s autorem objevovat posvátné

hory, poutní místa a posvátné stavby,

nejen křesťanské.

Velkým tématem východočeské krajiny

je náboženská reformace, takže se tu

budeme setkávat se stopami Jednoty

bratrské i s těmi, kteří zůstali „věrní

ve víře“. Ve východních Čechách

se setkáme se zázraky i se stopami

prvních křesťanských věrozvěstů,

ať již v kamenných křížích, křtitelnicích

či v pověstech. I v tomto dílu si čtenář

uvědomí, že posvátnost je síla, která

formuje nejen krajinu, ale i člověka v ní.

Číst více
349 Kč Doporučená cena
V prodeji