NOE Trest za krutost


Ari Handel

V krutém světě sužovaném dlouhým obdobím sucha i ničivými nájezdy

barbarských hord žije muž jménem Noe.

Je to sice námezdný bojovník, ale také léčitel a mág, který si přeje jen jediné: žít se svou rodinou v klidu a míru.

V noci však mívá příšerná vidění o veliké potopě a zkáze celého světa.

Spolu s rodinou se vydává k hoře Ararat, aby se poradil se svým praotcem, co

mu Stvořitel chce těmi viděními sdělit. Postupem času sám pochopí ono

poselství: protože lidé jsou příliš zachváceni krutostí a zkažeností, rozhodl se

Bůh smést je z povrchu zemského. Noa si však vybral jako posledního

spravedlivého, který může zachránit něco ze světa pro budoucí pokolení…

Číst více
249 Kč Doporučená cena
Nedostupné