Slavní vojevůdci a jejich tažení


Jeremy Black

Velkolepý přehled osudů a kariér nejproslulejších vojevůdců od

perského Kýrose Velikého v 6. století př. n. l. po Vo Nguyen Giapa

ve Vietnamu ve 20. století v podání špičkových historiků a vojenských

odborníků z celého světa. Unikátní projekt se skutečně globálním

záběrem – od Číny přes Indii po Afriku a od Evropy po Severní

a Jižní Ameriku – se podrobně věnuje více než stovce nejdůležitějších

vojenských vůdců, zatímco závěrečný abecední přehled zvyšuje

celkový počet představených významných postav vojenské historie

na úctyhodných dvě stě padesát. Bohatý obrazový doprovod tvoří

dobové portréty a fotografie, vyobrazení bitevních scén, ukázky zbraní

a uniforem a víc než 120 speciálně pro tuto publikaci vytvořených

barevných map tažení, bitevních plánů a třírozměrných

rekonstrukcí bitev. Jde o nepostradatelnou publikaci

pro každého zájemce o vojenskou historii

Číst více
999 Kč Doporučená cena
Nedostupné