Život ve stínu smrti, Franz Kafka - Dopisy Robertovi

Franz Kafka – Dopisy Robertovi

Josef Čermák

Poprvé dostává český čtenář do rukou samostatně vydaný soubor Kafkových

dopisů Robertu Klopstockovi, studentu medicíny, s nímž Kafka navázal

poslední velké životní přátelstv

Jejich vztah od seznámení v Tatrách v roce

1921 až do posledního dne Kafkova života v rakouském sanatoriu roku 1924

se vyznačoval u Kafky vzácnou důvěrností. Vytvářela jej nejenom realita

nemoci, ale i společné literární a duchovní zájmy. Doplňuje a osvětluje jej

také dosud nepublikovaná korespondence Roberta Klopstocka a Kafkovy

družky Dory Diamantové s Kafkovou rodinou.

Znalec Kafkova díla Josef Čermák doprovází soubor dopisů obsáhlým výkladem o Kafkově celoživotním

zápase s přesvědčením o vlastním nedostatečném vybavení pro život. Těžištěm výkladu jsou poslední léta

Kafkova životního zápasu a role, dosud nedostatečně oceněná, kterou v ní hrál Klopstock. Kromě množství

nových faktů je u Kafky v knize vylíčen dramatický střet dvou protichůdných léčebných přístupů.

Střetávala se tu tzv. přírodní léčba, jejímiž stoupenci byli Franz a Dora, a klasická, školská medicína, kterou

usilovně vyžadoval Klopstock. Nad koncem života se však klene duha smíru. Bezmocnému tělu do posledka

vládne duch umírajícího, stejně jasný ve smrti jako za života.

Číst více
269 Kč Doporučená cena
Nedostupné