Anna Schlindenbuch


Vášnivá cestovatelka, postcrosserka a sběratelka suvenýrů vystudovala historii, muzeologii a etnologii, ale celý svůj profesní život se věnuje marketingu. Od dětství cestuje a za poslední dekádu i spolu se svým synem Noem. Rádi spolu vyrážejí do evropských měst, kde s oblibou objevují i to, co se nedostane na stránky průvodců, a odkud posílají pohlednice přátelům z celého světa.