Biologická terapie v léčbě idiopatických střevních zánětů


Vladimír Zbořil

Monografie našich předních specialistů shrnuje v současnosti dostupné

informace o poměrně nové modalitě léčby Crohnovy choroby a ulcerózní

kolitidy.

V úvodní části jsou kromě historie biologické léčby probrány jednotlivé

molekuly, které se užívají nejen v gastroenterologii, jejich názvosloví,

mechanismy účinku a účinností. V dalších kapitolách se autoři věnují

idiopatickým střevním zánětům, jejich klasifikaci, jak klinické, tak

endoskopické, a účinnosti biologické terapie na Crohnovu chorobu i ulcerózní

kolitidu. Podrobně je popsána strategie léčby v jednotlivých obdobích, jako je

remise, hluboká remise a relaps, včetně indikací, interakcí, kontraindikací a

nežádoucích účinků jednotlivých léků. Opomenuta není ani problematika

včasné indikace chirurgického řešení a nutriční intervence. V závěru knihy se

autoři zabývají otázkou bezpečnosti podávání biologické léčby ve specifických

situacích (těhotenství, kojení, dětský věk, mimostřevní lokalizace ISZ) a též

velmi důležitou otázkou selhání biologické terapie a možnostmi jejího

ukončení.

Text je doplněn množstvím citací klinických studií a řadou názorných grafů,

schémat a tabulek.

Číst více
350 Kč Doporučená cena
Nedostupné