Dětská alergologie


Vít Petrů

Kniha, která doposud na našem trhu chyběla, souhrnně pojednává o

problematice alergických onemocnění dětského věku.

Její autoři – přední odborníci z českých a moravských pracovišť pediatrické alergologie a klinické

imunologie – předkládají čtenáři komplexní a recentní pohled na

etiopatogenezi, diagnostiku, léčbu, prevenci i prognózu imunopatologických

stavů vzniklých na alergickém podkladě.

Monografie je rozdělena na dvě části – obecnou a speciální.

Obecná část podává přehledné informace o prevalenci, genetice,

imunopatologii, etiopatogenezi, diagnostice, možnostech terapie, prevenci a

prognóze alergických onemocnění u dětí. Samostatná kapitola pojednává o

úloze sestry v péči o alergiky.

V části speciální se pak autoři podrobně věnují jednotlivým onemocněním –

průduškovému astmatu jakožto nejčastější chronické chorobě v dětství,

alergické rýmě, kožním projevům alergie, problematice anafylaxe a

potravinové alergie, se kterými se v poslední době často setkáváme i u velmi

malých dětí, opakovaným respiračním infekcím, autoimunitním onemocněním

a primárním imunodeficitům, na které se bohužel stále dostatečně nemyslí a

děti se tak k imunologickému vyšetření a následné péči nezřídka dostávají

pozdě. Další kapitoly se zabývají komorbiditami a komplikacemi astmatu a

alergické rýmy včetně gastroezofageálního refluxu a psychogenních vlivů.

V závěru knihy nalezne čtenář stručné životopisy všech autorů, nechybí ani seznam zkratek a podrobný

rejstřík. Text je bohatě dokumentován názornými obrázky, fotografiemi, tabulkami a schématy.

Pevně doufáme, že nová „Dětská alergologie“ bude mít své místo v knihovnách nejen lékařů a sester pracujících v oboru alergologie a klinická imunologie, ale i dalších specialistů, dětských praktiků a studentů

se zájmem o tuto problematiku.

Číst více
420 Kč Doporučená cena
Nedostupné