Dětská endokrinologie do kapsy


Božena Kalvachová

Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a

pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o

nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět

tak k včasnému odhalení často závažných endokrinních chorob.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poruchám růstu, puberty, štítné žlázy,

nadledvin, vodního hospodářství, sestupu varlat, kalciumfosfátového

metabolismu a dětskému diabetu. Každá z kapitol začíná stručnou obecnou

charakteristikou onemocnění. Následují kazuistická sdělení, prostřednictvím

kterých autorky upozorňují na klinické a laboratorní nálezy vedoucí ke

konečné diagnóze příslušné endokrinopatie. V závěru všech kapitol jsou pak

uvedena doporučení pro praxi z hlediska diagnostiky a léčby, která vyplývají z

obecných, ale i z vlastních pozorování autorek.

Text je vždy doplněn o obrazovou dokumentaci a kapitola o poruchách růstu u

dětí navíc o patologické růstové křivky.

Číst více
250 Kč Doporučená cena
Nedostupné