Enterální a parenterální výživa


Jarmila Křížová, Jaromír Křemen, Eva Kotrlíková, Štěpán Svačina

Druhé aktualizované vydání mimořádně úspěšné monografie přináší komplexní pohled na obor klinické výživy v kontextu s nárůstem počtu náročných a urgentních operačních výkonů i závažných interních onemocnění vyžadujících nutnost dobrého pooperačního i předoperačního nutričního stavu pacienta. V závěru monografie nalezne čtenář praktické informace týkající se indikace a organizace domácí enterální a parenterální výživy.
320 Kč Doporučená cena
V prodeji