Dětská otorinolaryngologie


Ivo Šlapák, Kolektiv

Komplexně pojatá monografie představuje zdroj informací z oboru otorinolaryngologie se zřetelem na dětský věk pacienta. Autoři poukazují především na specifika onemocnění v jednotlivých fázích vývoje dítěte oproti dospělým. Na základě poznatků jsou popsány choroby a vývojové vady v oblasti ucha, nosu a paranazálních dutin, hltanu, hrtanu a měkkých tkání krku a rovněž poruchy hlasu i řeči, a to jak z hlediska jejich etiopatogeneze, diagnostiky a diferenciální diagnostiky, tak i z hlediska léčebných postupů.
590 Kč Doporučená cena
V prodeji