Diabetologie pro farmaceuty


Alena Šmahelová

Cílem autorek je podat čtenáři-lékárníkovi potřebné informace k tomu, aby byl

schopen erudovaně a srozumitelně poučit pacienta o jeho nemoci, možnostech

léčby i prevenci komplikací a doplnit či upřesnit tak informace, jichž se mu

dostalo při návštěvě lékaře.

V první části monografie jsou přehledně popsány diagnóza, klasifikace a

klinický obraz diabetu, léčebné možnosti diabetu 1. a 2. typu včetně léčby

akutních hyperglykemických stavů, potenciální lékové interakce, pozdní a

další komplikace diabetu, nechybí ani kapitoly zabývající se prevencí a

perspektivami v léčbě diabetu.

Druhá, stěžejní část knihy je přehledem praktických doporučení v jednotlivých

situacích, s nimiž se lékárník může setkat přímo v lékárně. Probrány jsou mj.

principy edukace pacienta lékárníkem týkající se selfmonitoringu, inzulinové

léčby, potravinových doplňků a dalších témat.

Číst více
175 Kč Doporučená cena
V prodeji