Hormonální antikoncepce

zásady bezpečné praxe

Tomáš Fait

Hormonální antikoncepce představuje nejefektivnější metodu plánovaného

rodičovství a v České republice zároveň i metodu nejčastěji užívanou.

Tuto antikoncepční metodu využívá vysoký počet žen různého věku – od

pubertálního do perimenopauzálního období – a tato skutečnost otevírá

klinický problém rizikových uživatelek.

Jaká jsou skutečná rizika hormonální antikoncepce a v jakých případech se

jedná o nepodložené mýty? Odpověď hledá literární přehled na téma

hormonální antikoncepce ve specifických klinických situacích (antikoncepce u

adolescentních dívek, antikoncepce v klimakteriu, antikoncepce a

kardiovaskulární morbidita, antikoncepce a nádorová onemocnění). Součástí

přehledu je i reflexe pozitivních nekontracepčních účinků hormonální

antikoncepce (hyperandrogenní stavy, nádorová prevence, menoragie, na

cyklus vázané obtíže).

Kniha se snaží poskytnout informace lékařům, kteří jsou v rámci své

specializace (gynekologie a porodnictví, vnitřní lékařství, dětské lékařství,

endokrinologie, aj.) konfrontováni se skutečností, že jejich pacientka již užívá

hormonální antikoncepci, nebo se mají kvalifikovaně vyjádřit k bezpečnosti

podávání antikoncepce. Nejde o to, podat hormonální antikoncepci každé ženě.

Je potřeba dodržet kontraindikace, neboť jejich překročení by poškodilo nejen

ženu, ale i metodu jako takovou. Jaké výhody, ale i rizika hormonální

antikoncepce může v dané situaci představovat? Odpovědi na tyto otázky

reflektují vědecké důkazy, kterými současná medicína disponuje.

Kniha předkládá návod k užití, klíč k určení či – chcete-li – antikoncepční kuchařku.

Číst více
440 Kč Doporučená cena
Nedostupné