Hrdinové a hrdinky Letectví


Bernard Marck

Historik letectví, novinář a někdejší dopisovatel britského časopisu

Flight International ve Francii Bernard Marck sestavil velkolepý soubor

portrétů prvních letců, kteří se nebáli překonávat dosavadní rekordy,

a posouvat tak vpřed vývoj aviatiky. Nechybí mezi nimi ani řada žen,

které se výrazně zasadily o rozvoj létání – ať už v roli pilotek či letušek

– a které neprávem stojí stranou pozornosti historiků i veřejnosti.

Vedle nejvýznamnějších letců a letkyň se autor ve své knize věnuje

též obecnějším kapitolám dějin letectví: jeho počátkům v 19. století,

úloze letadel za první světové války či vývoji létání v meziválečném

Německu.

Číst více
999 Kč Doporučená cena
Nedostupné