Jak postupovat, chce-li člověk požádat šéfa oddělení o zvýšení platu


Georges Perec

Autor fenomenálního románu Život návod k použití zkoumá

možnosti psaní a četby, meze čitelnosti. Podobně jako v jiných

dílech si Perec stanovil nějaký formální systém, v jehož rámci se

pohybuje. V tomto případě jde o organizační schéma podniku,

jehož plánek je připojen v úvodu knihy. Perec rozebírá všechny

možné (a často zhola nemožné) eventuality, jež mohou nastat ve

chvíli, kdy úředník jde požádat svého šéfa o zvýšení platu. Na

základě různých hypotéz, co v okamžiku rozhodnutí a posléze

na dotyčného čeká, vzniká komplikovaný příběh plný odboček,

návratů, výčtů všemožných překážek, kdy se perspektiva

možného setkání s šéfem stává stále méně pravděpodobnou

Číst více
179 Kč Doporučená cena
Nedostupné