Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve ?

Pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem

Andrea Janíková

Kniha vznikla jako logická reakce autorů hematoonkologů na dotazy a

požadavky pacientů, které mají ve své péči.

Snaží se v ní rozvinout to, co nemocným poskytují edukační brožury o klasické protinádorové terapii a

nádorových onemocněních. Jako vzor použili nádorová onemocnění krve, řada

z informací má ale obecnou platnost pro všechny nádorové nemoci.

Úvodní kapitoly jsou věnovány funkci krve, kostní dřeně a lymfatického

systému v lidském těle, další pak principům protinádorové léčby a jejím

nežádoucím účinkům. Poměrně podrobně je rozebrána též problematika

týkající se alternativních léčebných prostředků a vitaminových doplňků,

dietních opatření a pohybové aktivity. Autoři objasňují ale i význam

klinických studií a jejich prospěšnost pro další úspěšnou léčbu pacientů.

Všechny poznatky jsou autory prezentovány v duchu medicíny založené na

důkazech, ať už jde o medicínu klasickou, či alternativní, neboť jako lékaři

mohou pacientům doporučit opravdu jen to, co má prokázaný účinek a

nepoškodí jejich zdraví. Vše navíc vhodně ilustrují nádherné dětské kresby v

úvodu každé kapitoly. Věříme, že kniha bude pacientům s nádorovými

onemocněními pomocníkem, který jim usnadní jejich rozhodnutí v těžkých

okamžicích léčby zhoubné nemoci.

Číst více
240 Kč Doporučená cena
Nedostupné