Léčba diabetu u pacientů s onemocněním ledvin a jater


Ivan Rychlík

Diabetes mellitus patří mezi nejčastější „civilizační“ choroby, se kterými se

setkávají bez výjimky lékaři všech specializací.

Toto onemocnění významným způsobem zvyšuje riziko kardiovaskulární morbidity a mortality, zkracuje

délku života a zhoršuje kvalitu života diabetiků zejména v důsledku vzniku

dlouhodobých komplikací. Přesto se diabetici – vlivem celkově zlepšené péče

a nových léčebných postupů – ve stále větším počtu dožívají rozvinutých fází

komplikací postihujících i další systémy či orgány. Mezi klinicky nejzásadnější

patří s diabetem související postižení ledvin a jater, jejichž tíže často určuje

další osud diabetika.

Autorský kolektiv se snažil vytvořit publikaci zabývající se komplexním pohledem na problematiku léčby

diabetika s onemocněním ledvin či onemocněním jater. Zejména v posledním desetiletí došlo k získání řady

nových poznatků o diabetické nefropatii a k rozvoji nových léčebných postupů, a to nejen v oblasti prevence

a raných stadií nefropatie, ale i pokud jde o léčbu pacientů se selháním ledvin na podkladě diabetu.

Podobnou situaci lze pozorovat u onemocnění jater u diabetiků.

Cílem předloženého díla je podat ucelený přehled vybraných informací o výskytu, morfologii, patogenezi,

klinickém obrazu, diagnostice, prevenci a léčbě onemocnění ledvin a jater u pacientů s diabetem a také

podrobné informace o možnostech antidiabetické léčby těchto pacientů, jejíž výběr je kvůli renální či jaterní

insuficienci mnohdy významně omezen. Na závěr je zařazena kapitola zabývající se farmakokinetikou léků,

zejména z pohledu praktických informací o dávkování léčiv a jejich nejčastějších interakcích v případě

renální či jaterní insuficience. Text je doplněn řadou tabulek, přehledných schémat a obrazovou

dokumentací. V závěru každé kapitoly je uveden souhrn literatury, kde čtenář může nalézt zdroje k dalšímu

studiu. Kniha je určená pro širokou odbornou obec – diabetology, nefrology, internisty, praktické lékaře a

další odborníky, kteří se podílejí na léčbě pacientů s diabetem.

Číst více
160 Kč Doporučená cena
V prodeji

Detailní informace

Počet stran 152
Datum vydání 26.04.2012
Formát 143x209 mm
Hmotnost 0,369 kg
Jazyk čeština
EAN 9788020426710
Věk od 18
Edice Aeskulap
Typ Kniha
Vazba vázaná s laminovaným potahem