Lexikon revmatologie pro sestry


Jana Korandová

Lexikon revmatologie pro sestry a ostatní zdravotnické profese přehledně a

srozumitelně zpracovává problematiku revmatologie formou abecedně

uspořádaných hesel, která zahrnují

nejdůležitější revmatická onemocnění, jejich projevy a léčbu včetně

ošetřovatelské péče.

Jednotlivá hesla poskytují přehled o anatomii pohybového

ústrojí, klinických, laboratorních i zobrazovacích vyšetřovacích metodách a

nejdůležitějších léčivech používaných v terapii revmatických onemocnění.

Rozsah hesel je vždy úměrný jejich praktickému použití. Nejčastější

revmatické choroby jsou zpracovány podrobně v obsáhlejších heslech, krátká

hesla seznamují stručnou formou čtenáře s termíny, které mohou být při

prvním kontaktu s oborem neznámé. Vše je bohatě dokumentováno názornými

ilustracemi a fotografiemi.

Kniha by měla být praktickou příručkou sestry či jiného zdravotnického

pracovníka, schopnou poskytnout mu cílenou informaci a umožnit tak rychlou

orientaci v dané problematice.

Číst více
350 Kč Doporučená cena
Nedostupné