Moderní postupy v sexuologii


Jaroslav Zvěřina, Luděk Fiala

Publikace pracovníků Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je určena

mladým lékařům nejen před atestací ze sexuologie, ale také

ambulantním i ústavním odborníkům, kteří chtějí získat přehled o

problematice sexuologie v běžné klinické nebo ambulantní praxi.

Kniha nabízí moderním způsobem přehled současných diagnostických a

terapeutických postupů ve vyšetřování mužské plodnosti a její léčby, v

problematice mužských a ženských sexuálních dysfunkcí, věnuje se

transsexualitě, zabývá se aktuálními postupy u diagnostiky sexuálních

parafilií, falopletysmografickym vyšetřením nebo

problematikou forenzní sexuologie s přihlédnutím na postupy u

soudněznaleckých posudků v sexuologii.

Opomíjena nezůstává ani sexuologická terapie zaměřená na onkologické

pacienty v urologii, pohled na HIV pacienty nebo na gender

problematiku.

Číst více
550 Kč Doporučená cena
Nedostupné