Na všechno buď připraven


Lubomír Školoud

Buď připraven! Tak zní skautské heslo. Je ale možné být připraven úplně na

všechno?

Bylo mu dvacet let, když si vyslechl návrh na trest smrti. Jeho největší vina?

Miloval skauting a nechtěl se ho vzdát.

Strhující příběh z let, kdy šlo doopravdy a doslova o krk. Anabáze českého

„Motýlka“ komunistickými kriminály doby, které se dnes říká padesátá léta.

Lubomír Školoud ten příběh na vlastní kůži prožil, Petr Štěpánek sepsal.

Varování pro slabší povahy! Vkročíte do míst, o kterých mnozí dodnes netuší,

že existovala, a stanete se svědky událostí, nad nimiž se vám zatají dech.

Přesto – a kupodivu! – se občas budete i smát.

Vtom proti mně vyšlehly plameny a ozvala se dávka ze samopalu. Měl jsem

pocit, jako když mě někdo uhodí obrovskou palicí. Přestože jsem se chtěl

udržet na nohou, kácel jsem se k zemi. Padl jsem obličejem do hlíny, v ruce

pistoli, kterou jsem pudově vytáhl. Ale nemohl jsem sevřít prsty, natož pistoli

pozvednout. Hlavou mi prolétla šňůra myšlenek. Jedna byla zvlášť bolestná.

Uvědomoval jsem si, že mě opouští život.

Číst více
249 Kč Doporučená cena
Nedostupné