Jaromír Kubů


Bydlel jako průvodce na hradě Kost, zámku Sychrov, na hradě a zámku Rožmberk nad Vltavou a jako kastelán na hradě a zámku Český Šternberk a na zámku Březnice. Celých jednatřicet let pak strávil jako kastelán na hradě Karlštejn, odkud se vrátil do rodného Českého ráje. Absolvoval desítky rozhlasových rozhovorů a vystoupení v televizích, podal mnoho rozhovorů do tištěných médií setkal se s mnoha známými osobnostmi kulturního a společenského života. Po roce 1989 se mu podařilo nastavit zcela nová pravidla fungování návštěvnického provozu na hradě Karlštejn, čímž zabránil devastaci památky. Za jeho působení v roli kastelána došlo k zásadním opravám hradu a restaurátorským pracím. Proběhla rovněž podstatná změna ve vybavení historických interiérů. Pod jeho vedením také hrad Karlštejn obdržel cenu EU Europa nostra Award 2006 za odbornou a profesionální péči o unikátní výzdobu Kaple svatého Kříže. Také ocenění od TripAdvisor za kvalitu poskytovaných služeb. Sám pak obdržel ocenění za dlouholetou spolupráci od Stráže Pražského hradu a Celního úřadu České republiky. Motivací k sepsání knihy vzpomínek bylo velké množství prožitků a zážitků k jejich uchování a také výzvy od známých a přátel k napsání díla, především od milé české zpěvačky žijící na Floridě.