Osobnosti současného českého ošetřovatelství


Helena Dryáková, Jana Kovaříková

Populárně-naučná publikace popisuje založení České asociace sester a její iniciativu při vzniku soutěží Sestra roku, která se snaží pozvednout prestiž a uznání ošetřovatelského povolání, a Cena Florence Nightingaleové, jež je udělována nejlepší sestře z řad asociace. Kniha obsahuje 22 životopisů významných osobností současného českého ošetřovatelství, jejich kariérní dráhu, názory, postoje či přínos pro tento obor. Hlavním klíčem výběru osobností se stalo ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství.
129 Kč Doporučená cena
Nedostupné