Praktická léčba diabetu


Martin Haluzík

Cílem autorů bylo vytvořit knihu, která by byla stručná, čtivá a umožňovala

snadno a rychle najít požadované informace i lékaři ne zcela vzdělanému v

problematice diabetu a přidružených onemocnění.

Úmyslně je minimálně rozebírána patofyziologie diabetu, důraz je naopak

kladen na konkrétní léčebné přístupy a volbu vhodných preparátů a jejich

dávek včetně zdůvodnění, proč je volba daného preparátu vhodná či naopak

nevhodná. Na rozdíl od řady publikací, které se přísně drží mnohokrát

opakovaných (a často již prakticky neplatných nebo v české klinické praxi

nepoužívaných) názorů a doporučení, je v této knize kladen důraz i na

prezentaci vlastních postupů a praktických zkušeností.

Číst více
560 Kč Doporučená cena
Nedostupné