Vybrané kazuistiky nádorů u adolescentů a mladých dospělých


Viera Bajčiová

Autoři na konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku

onkologie adolescentů a mladých dospělých, přičemž apelují na včasné

rozpoznání a zahájení léčby těchto onemocnění – v současnosti jsou nádory na

3. místě v příčinách úmrtí u mladých lidí do 20 let věku.

V úvodních kapitolách jsou zdůrazněna specifika nádorů u dospívajících a

problematika jejich diagnostiky a léčby obecně. Následuje „část speciální“,

kde jsou kazuistiky uspořádány podle jednotlivých diagnóz. V rámci každé

kazuistiky je pak nejdříve čtenář obeznámen s anamnézou, iniciálním

vyšetřením a stanovením diagnózy, následuje diferenciálně-diagnostická

rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. V závěru se čtenář seznámí s dalším

osudem pacienta a významem prezentované kazuistiky. Vše doplňuje řada

obrázků, schémat a odkazy na české i zahraniční literární zdroje.

Kniha je určena především onkologům a radioterapeutům, pediatrům a

praktickým lékařům, ale i lékařům dalších specializací, kteří s takto

nemocnými mohou přijít do styku.

Číst více
400 Kč Doporučená cena
V prodeji