Znásilnění


Joanna Bourkeová

Příběhy plné sexuálního násilí nás obklopují na každém rohu: každý osmý

hollywoodský snímek obsahuje scénu znásilnění a hrůzostrašné sexuální

útoky se také stále častěji ocitají v centru pozornosti žurnalistů. Převážná

většina znásilnění přitom zůstává nenahlášena a z těch, která se k policejnímu

vyšetřovateli dostanou, jich méně než 5 % skončí usvědčením pachatele. A co

dál? Měli by sexuální delikventi absolvovat léčbu medikamenty, nebo být

raději kastrováni? Kde najít odpověď – u behavioristů, či u psychoanalytiků?

Respektovaná britská historička Joanna Bourkeová se ve své nejnovější

knize s využitím poznatků kriminologie, sociologie a psychologie vypořádává

s různými definicemi znásilnění a znásilňovatele, souhlasu a donucení,

a ukazuje, jak hluboce je sexuální násilí zakořeněno ve své době a jak

se v závislosti na ekonomickém, politickém a kulturním klimatu neustále

proměňuje. Autorka si ovšem dokáže představit budoucnost, která nabídne jiné

volby. Budoucnost bez sexuálního násilí.

Číst více
499 Kč Doporučená cena
Nedostupné