Blanka Říhová


Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. absolvovala specializaci mikrobiologie-imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Imunologie jí připadala zázračně tajemná a této své náklonnosti k ní nikdy nelitovala. V průběhu let se stala profesorkou imunologie na Karlově univerzitě v Praze. Imunologii ohromně ráda učí a přibližuje ji také popularizačními přednáškami. Dvacet let byla i mimořádnou profesorkou farmacie a farmaceutické chemie na utažské univerzitě v Salt Lake City (USA), místě s nejúžasnějším sněhem a desítkami kilometrů báječných sjezdovek. Měla je radějši než běžky. Během let vyškolila řadu šikovných domácích i zahraničních doktorandů. Vychovala dvě dcery a v současnosti se pyšní dvěma vnučkami a dvěma vnuky. Ve volném čase ráda hraje na piano, věnovala se s velkou pílí ochotnickému divadlu, navštěvuje koncerty, divadla a vůbec společenské akce jakéhokoliv druhu.