První léta jednadvacátého století přinesla v oblasti nádorové imunologie a protinádorové imunoterapie velmi významné poznatky, které se ve stále větší míře promítají do běžné klinické praxe. Nové poznatky jsou mimo jiné spojeny s významným rozšířením odborného slovníku, který nemusí být vždy zcela srozumitelný a může mnohé zájemce o problematiku odrazovat. Cílem všech autorů je, aby monografie, při zachování odbornosti, byla čtivá a srozumitelná. Kniha zahrnuje kapitoly zabývající se problematikou nádorové imunologie a imunoterapie na obecné úrovni a kapitoly přinášející souhrn poznatků o klinickém využití imunoterapie, jejích výsledcích a omezeních v protinádorové léčbě.

Kapitola Etiopatogeneze lidských nádorů poskytuje přehled o aktuálních poznatcích v oblasti onkogenních mutací, v kontextu vzniku a progrese nádoru, genomické a chromosomální nestability a ovlivnění klíčových signálních buněčných cest.

Nosným tématem kapitoly Imunologie nádorů je koncept nádorové imunoeditace a dynamického vztahu mezi nádorem a imunitním systémem hostitele, s důrazem na význam nádorového mikroprostředí a na mechanismy umožňující nádorům unikat z imunologického dohledu.

Kapitola Imunoterapie nádorů se zabývá přehledem principů a možnostmi klinického využití adoptivní imunoterapie, imunoterapie zacílené na kontrolní body imunity, protinádorové vakcinoterapie na bázi onkolytických virů a buněčných toxinů, spolu s možnostmi jejich kombinace.

Kapitola Možnosti a omezení imunoterapie v klinické praxi uvádí stručné přehledy o účinnosti moderní imunoterapie u solidních i hematologických malignit jak u dospělých, tak dětských pacientů. Pozornost je věnována též specifické toxicitě imunoterapie a problematice zvládání nežádoucích příhod spojených s imunoterapií.

Číst více
880 Kč Doporučená cena
V prodeji

Detailní informace

Počet stran 448
Datum vydání 01.02.2019
Formát 165x239 mm
Hmotnost 0,895 kg
Jazyk čeština
EAN 9788020449443
Věk od 18
Typ Kniha
Vazba vázaná s laminovaným potahem

Autor knihy

Blanka Říhová Blanka Říhová

Blanka Říhová


Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. absolvovala specializaci mikrobiologie-imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Imunologie jí připadala zázračně tajemná a této své náklonnosti k ní nikdy nelitovala. V průběhu let se stala profesorkou imunologie na Karlově univerzitě v Praze. Imunologii ohromně ráda učí a přibližuje ji také popularizačními přednáškami. Dvacet let byla i mimořádnou profesorkou farmacie a farmaceutické chemie na utažské univerzitě v Salt Lake City (USA), místě s nejúžasnějším sněhem a desítkami kilometrů báječných sjezdovek. Měla je radějši než běžky. Během let vyškolila řadu šikovných domácích i zahraničních doktorandů. Vychovala dvě dcery a v současnosti se pyšní dvěma vnučkami a dvěma vnuky. Ve volném čase ráda hraje na piano, věnovala se s velkou pílí ochotnickému divadlu, navštěvuje koncerty, divadla a vůbec společenské akce jakéhokoliv druhu.

Zobrazit profil autora
Marek Šťastný Marek Šťastný

Marek Šťastný


Dr. Marek Šťastný, Ph.D. vystudoval imunologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, protože mu přišlo zajímavé, jakou „armádu“ různých typů buněk imunitní systém představuje. V jeho představě ho následujících 12 let podporovala vedoucí jeho výzkumné práce, prof. Blanka Říhová, pod jejímž vedením obhájil titul Ph.D. na Mikrobiologickém ústavu Akademie věd České republiky. Od roku 2007 pracuje v medicínském oddělení firmy Bristol-Myers Squibb, kde se specializuje na imuno-onkologii. V posledních měsících se snaží edukovat odbornou i laickou veřejnost o nových vakcínách proti Covid-19 a jejich významu pro návrat naší společnosti k normálu. Ve volném čase se věnuje hlavně sportu – lyžovat se naučil dřív než chodit, basketbalu se věnoval 35 let a nyní hraje už 25 let tenis a posledních 10 let i golf.

Zobrazit profil autora