Dětská revmatologie v praxi


Pavla Doležalová, Tomáš Dallos

Dlouho očekávaná monografie zaměřená na problematiku dětské

revmatologie je určená nemocničním pediatrům, lékařům 1. linie

kontaktu, dětským chirurgům, ortopedům, oftalmologům a dalším

specialistům, kteří mají ve své péči dítě s revmatickým onemocněním.

Cílem editorů a autorů je pokrýt všechny praktické aspekty diagnostiky,

diferenciální diagnostiky a komplexní péče o děti s revmatickými

onemocněními. Kniha má obecnou část, která se věnuje principům péče o

dítě a dospívajícího s revmatickým onemocněním, organizaci péče,

indikaci a interpretaci laboratorních a zobrazovacích vyšetření a také

základním principům farmakoterapie, přehledu používaných léčiv a

monitoraci léčby. Praktická část zahrnuje nejčastější klinické scénáře

v revmatologii.

Číst více
550 Kč Doporučená cena
V prodeji