Neurodegenerativní onemocnění


Radoslav Matěj, Robert Rusina

Reedice a aktualizace prakticky zaměřené publikace, která je určená

neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům, patologům a

dalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění.

V úvodní části jsou představeny obecné etiopatogenetické principy

neurodegenerativních procesů. Přehledně a prakticky jsou diskutovány

etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické i

terapeutické aspekty spolu s neuropatologickými nálezy u nejčastějších

onemocnění: mírná kognitivní porucha a Alzheimerova nemoc,

demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, progresivní

afázie, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, progresivní

supranukleární obrna, kortikobazální degenerace, multisystémové

atrofie, onemocnění motorického neuronu, prionová onemocnění a

mnoho dalších. Oproti prvnímu vydání je každému onemocnění

doplněna instruktivní kazuistika. Pozornost je věnována obecným

terapeutickým přístupům společným pro projevy demence a

parkinsonismu (farmakologické i nefarmakologické intervence, léčba

komplikací, preventivní možnosti) i specifickým přístupům u

jednotlivých nemocí. Jsou diskutovány neuropsychiatrické projevy demencí a možnosti jejich

ovlivnění. Součástí knihy je i problematika právní a etická, zahrnující sdělování diagnózy,

otázku řidičských průkazů, informované souhlasy i právní způsobilost.

Číst více
550 Kč Doporučená cena
V prodeji