Recidivujúce infekcie dýchacích ciest a imunomodulácia u detí


Miloš Jeseňák

Monografie početného týmu převážně slovenských, ale částečně i českých

odborníků podává recentní pohled na problematiku opakovaných respiračních

infekcí (RIDC) v dětském věku a na možnosti jejich komplexní léčby a

prevence.

V úvodních kapitolách čtenář nalezne přehledné pojednání o imunitní

reaktivitě lidského organismu a jejím vztahu ke vzniku RIDC. Problematika

RIDC je dána do souvislosti s fyziologickou, tedy „normální“ nemocností

dítěte. Současně je předložena definice RIDC, analyzována etiologie těchto

onemocnění a popsán diagnostický přístup k dětským pacientům, kteří

opakovanými infekcemi trpí.

Druhá, nejrozsáhlejší kapitola je věnována možnostem ovlivnění imunitního

systému v dětském věku. Zabývá se mj. účinky beta-glukanů, prebiotik,

nukleotidů, mateřského mléka, bovinního kolostra, nenasycených mastných

kyselin, vitaminů, stopových a dalších prvků, systémové enzymoterapie,

hormonů thymu a řady fytoproduktů. Následně jsou zařazeny statě na téma

bakteriálních imunomodulátorů, bakteriálních vakcín, muramylpeptidů, BCG,

probiotik, imunoglobulinů, transfer faktorů, syntetických a semisyntetických

imunomodulačních látek, např. antihistaminik, antileukotrienů, makrolidů,

fusafunginu, cytokinů a anticytokinů, palivizumabu a jiných přípravků. Závěr

kapitoly je věnován ostatním možnostem ovlivnění recidivujících respiračních

infekcí – mukolytiky a expektorancii, antitusiky, kortikosteroidy, homeopatií,

postupy ortomolekulární medicíny, roztoky solí, očkováním, režimovými

opatřeními, klimatickou léčbou či dechovou rehabilitací.

Třetí kapitola „Imunomodulace v hraničních disciplínách“ obsahuje pojednání

o této léčbě u kriticky nemocných dětí, při recidivujících bakteriálních

infekcích močových cest, vulvovaginitidách a dalších onemocněních.

Vhodným obohacením monografie je závěrečná kapitola zdůrazňující

multidisciplinární přístup k diagnostice a léčbě RIDC včetně racionální

imunomodulační léčby.

Text je bohatě dokumentován barevnými ilustracemi a obrázky, přehlednými

tabulkami, schématy a grafy. Každá kapitola je vždy doplněna odkazy na

recentní odbornou literaturu a stručným souhrnem či závěrem.

Číst více
420 Kč Doporučená cena
V prodeji