Těhotná v ordinaci negynekologa


Blanka Vavřinková

Prenatální péče v České republice je sice vyhrazena převážně ambulantním

gynekologům, těhotná žena se však často obrací na praktické lékaře nebo

odborníky jiných oborů v situacích, kdy se domnívá, že její potíže s

těhotenstvím nesouvisejí, nebo o svém těhotenství neví.

Pochybení lékaře, které má za následek poškození nebo smrt plodu či matky, je

velmi často medializováno a veřejností vnímáno zvláště negativně.

Tato kniha by měla napomoci odborníkům nejrůznějších specializací i mladým

gynekologům orientovat se v porodnicko-gynekologické problematice natolik,

aby se vyvarovali hrubých chyb, a naopak se zbavili často až přehnaných a

neodůvodněných obav z možného poškození plodu spojených se zvolenou

léčbou. Měla by jim pomoci rozlišit situace, kdy je možné obtíže těhotné ženy

řešit ve vlastní režii a kdy je třeba odeslat pacientku ke specialistovi.

V úvodu jsou stručně popsány fyziologické změny v těhotenství a vývoj plodu,

následuje kapitola shrnující pravidla prenatální péče v ČR. Podstatnou část

textu tvoří kapitoly týkající se základních onemocnění (v přímé i nepřímé

souvislosti s těhotenstvím) včetně doporučené farmakoterapie v těhotenství a

šestinedělí. Nechybí ani téma návykových látek, problematika očkování v

těhotenství, praktické rady týkající se první pomoci u porodu. Závěrem jsou

zodpovězeny otázky pracovní neschopnosti, mateřské dovolené a

pracovněprávní ochrany těhotné ženy.

Číst více
350 Kč Doporučená cena
V prodeji